BRUKET arkitektur | Om kontoret
387
page-template-default,page,page-id-387,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Bruket arkitektur AS

starta opp i 2014, og har seks ansatte. Kontoret har fokus på tett oppfølging av kundar, skreddarsydde løysingar og rasjonelle prosessar. Kontoret har som mål å levera bærekraftige løysingar som spelar på lag med miljø og enkeltindivid så vel som samfunn og økonomi.

MARI MYKLEBUST

Master i arkitektur MNAL, Bergen Arkitektskole 2008

Mari har sidan 2009 drive eigen praksis i Bergen og på Voss. Ho har vore ansvarleg for prosjekt som spenner frå moglegheitsstudier til prosjektering av bustader og kontorbygg. Ho er opptatt av å ivareta individet i designprosessen og legg stor vekt på miljø og bærekraftig byggeri.

KNUT MYKLEBUST

Sivilarkitekt MNAL, TU Berlin 1975

Ansatt i privat praksis i Bergen i 5 år. Eigen praksis og som medeigar i Arkitektbruket ans Voss i 35 år. Breid erfaring frå prosjekt med ulikt innhald og storleik, mange oppdrag med rehabilitering og fornying av historiske bygg. Opptatt av samspel mellom internasjonal utvikling og lokal respons. Impuls og verknad frå staden til huset, og frå huset til staden.

SINDRE REIME

Master i arkitektur MNAL, Bergen Arkitektskole 2009

Sindre Reimes erfaring spenner fra komplekse bygningsanlegg innen næring, kultur og undervisning via planlegging av boligområde til prosjektering av boliger. Han har og vært involvert i design av innredning og interiør. For planlegging og prosjektering har Sindre Reime erfaring fra bruk av BIM som samarbeidsverktøy.

IOULIA ELEFTHERIADOU

Master i arkitektur, UTH Universitet i Hellas 2010 og UMA Arkitekthøgskole i Sverige 2016

Ioulia er en sivilarkitekt med mastergrad i arkitektur, byplanlegging og regional utvikling fra UTH Universitet i Hellas og UMA Arkitekthøgskole i Sverige. Hun har 7 års yrkeserfaring fra ulike prosjekter og bygging av boliger, hjem-enheter, industrielle bygg, urbant design, arv og bevaring. Hun er interessert i trebruk konstruksjonsteknikk og miljøbevisst omfattende arkitektoniske studier.

LUCIE SEDIVA

Master i design, Universitetet i Bergen 2017

Lucie sin hovedfokus er design som påvirker hennes tilnærming til arkitektur. Som en designer ser hun på arkitektur som produkter for mennesker. Et slikt produkt skal oppmuntre til interaksjoner mellom mennesker og deres omgivelser.

NIEVES TUR

Sivilarkitekt  MNAL, Bergen Arkitektskole 2004

Nieves har mange års erfaring med plan og stadutvikling frå kommunalt arbeid. Ho har mellom anna hatt ansvar for og utarbeidd arealplaner; detaljplaner og overordna planar. Ho er opptatt av stadeigne løysinga med utgangspunkt i samhandlingen mellom mennesket og dei offentlege romma og landskapet.